Memulakan perniagaan bukanlah perkara yang mudah. Sebelum memulakan perniagaan, seseorang perlu memilih jenis perniagaan SSM yang sesuai dan nama yang tepat untuk perniagaan mereka. Selain itu, mereka juga perlu mempertimbangkan modal yang diperlukan untuk memulakan perniagaan.

Selain itu, sifat perniagaan juga harus ditentukan pada awalnya. Akhirnya, pemilihan jenis perniagaan SSM yang sesuai bergantung pada faktor-faktor di atas. Apa saja jenis perniagaan SSM yang tersedia? Mari kita bahas bersama-sama.

1. Milikan Tunggal

Perniagaan milikan tunggal adalah jenis pertama yang didaftar dengan SSM. Ia merujuk kepada perniagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh satu pemilik sahaja, yang boleh menggunakan nama peribadi atau nama perdagangan yang berkaitan dengan jenis perniagaan yang dijalankan.Biasanya, jenis perniagaan ini mempunyai sedikit pekerja kerana ia sesuai untuk perniagaan mikro dan kecil.

Kelebihan perniagaan ini adalah modal yang kecil diperlukan dan tidak perlu menjalankan audit tahunan. Namun, perniagaan milikan tunggal mempunyai liabiliti yang tidak terhad. Ini bermakna bahawa jika mereka terlibat dalam hutang, aset peribadi pemilik juga mungkin terjejas untuk membayar hutang tersebut.

2. Rakan Kongsi

Jenis perniagaan rakan kongsi adalah serupa dengan milikan tunggal, tetapi ia mempunyai lebih daripada satu pemilik. Ia juga mempunyai ciri liabiliti tidak terhad seperti milikan tunggal. Kelebihannya adalah mereka dapat berkongsi modal untuk memulakan perniagaan tersebut.

Selain itu, mereka dapat bekerjasama untuk memperbaharui perniagaan dengan memperbaharui tugas sesama pemilik agar pengurusan perniagaan menjadi lebih teratur dan tidak membebankan hanya pada satu pihak.

3. Perkongsian Liabiliti Terhad

Jenis perniagaan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) menggabungkan ciri-ciri dari syarikat Sdn. Bhd. dan rakan kongsi. Untuk memulakan jenis perniagaan ini, mereka memerlukan lebih daripada satu pemilik. Berbeza dengan perniagaan jenis enterprise atau milikan tunggal, PLT mempunyai ciri liabiliti terhad. Ini bermakna pemilik perniagaan hanya bertanggungjawab pada jumlah modal yang dilaburkan dalam perniagaan itu sahaja jika terjadi masalah hutang. Kelebihan lain PLT ialah kos anggaran permulaannya hanya sekitar RM600 sahaja. Walau bagaimanapun, mereka dikenakan kadar cukai yang sama seperti syarikat Sdn. Bhd. untuk pendapatan bercukai RM500,000 yang pertama.

4. Syarikat Sdn. Bhd.

Syarikat Sdn. Bhd. ialah jenis perniagaan yang berskala besar dan diwujudkan oleh beberapa individu yang bersepakat untuk bekerjasama membina perniagaan yang berjaya. Ciri-ciri utama syarikat Sdn. Bhd. termasuklah entiti berasingan, di mana syarikat tersebut merupakan satu entiti hidup yang boleh menyaman dan disaman oleh perniagaan yang lain. Keunikan lain syarikat Sdn. Bhd. ialah ia mempunyai kesinambungan perniagaan yang lebih tinggi berbanding perniagaan enterprise, kerana ia akan terus wujud walaupun pemiliknya meninggal dunia. 
 
Anda boleh memperbaharui pendaftaran SSM anda dengan mudah  melalui laman web www.ezbiz2u.com atau hubungi kami di talian 011-60822515 untuk mendapatkan bantuan.
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×